Utsmykkning UiB HF-bygget – Bergen 2010

Estetisk utvalg ved UiB har kjøpt inn et nytt kunstverk av Bjørn-Sigurd Tufta. Verket har fått sin plass HF-bygget, like ved trappeoppgangen i 3. etasje i S-blokken.

Professor Siri Meyer, leder av utvalget, skriver dette om verket:

Hvor kommer lyset fra? Spørsmålet melder seg i møtet med det siste kunstneriske tilskuddet til HF-bygget, malt av kunstneren Bjørn-Sigurd Tufta. Ved første øyekast virker maleriet monokromt; en intens blå flate. Malingen er lagt på i tunge, tykke lag, som gjør overflaten organisk og vibrerende. Går vi nærmere, ser vi spor av pensel og sparkel og noe rød pigment Men sterkest av alt er lyset. Et flakkende, hvitt lys. Er det havet vi ser, med sin uendelige, bølgende flate? Eller himmelen? Eller kommer ikke lyset fra naturen, men fra en skjult kilde i maleriet selv?

Bjørn-Sigurd Tufta (f. 1956) vokste opp på Strusshamn på Askøy. Det hjemlige landskapet med fjell, hav, himmel og lys har satt dype spor i hans kunst. Han slo gjennom på 1980-tallet, da Vestlandet markerte seg sterkt i det som ble kalt for ”maleriets hjemkomst”, etter år med minimalisme. pop-kunst og politisk opprørskunst. Men Tufta er også dypt forankret i den europeiske landskapstradisjonen. Den tyske legen og maleren C.G Carus utga i 1835 et Brev om landskapskunsten, hvor han skriver at ”atmosfærens vekslinger er for naturlivet, hva sjelens vekslinger er for sjelelivet”. Naturen i Tuftas bilde er ekkoet av et lys og et mørke som finnes inne i oss selv.

Siri Meyer

Leder av Estetisk utvalg