Katalogtekst till Porta Sacra, Galleri K, Oslo – 1997

Det er nokre kunstopplevingar som set seg fast i ein, og som dermed pregar ein ugjenkalleleg, og Bjørn-Sigurd Tufta har fortalt at han ein dag medan han var elev ved Kunstakademiet i Bergen på loftet i eit hus som skulle rivast fann ein liten reproduksjon av Arnold...